دپارتمان صنایع دستی

آموزش سوزندوزی

آموزش سوزن دوزی و سوزن بافی

2,500,000 تومان
آموزش ترمه بافی با دستگاه

آموزش ترمه بافی و ترمه دوزی

3,600,000 تومان
آموزش چرم دوزی

آموزش چرم دوزی

2,000,000 تومان
آموزش گلیم بافی

آموزش گلیم بافی

3,500,000 تومان
آموزش فرش بافی

آموزش فرش بافی

4,500,000 تومان
آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی

9,000,000 تومان
آموزش جاجیم بافی

آموزش جاجیم بافی

4,500,000 تومان
آموزش سفالگری

آموزش سفالگری

15,900,000 تومان
نمایش بیشتر