دپارتمان هنر

آموزش دوبله و دوبلوری

آموزش دوبله و گویندگی

3,500,000 تومان
آموزش نمایشنامه نویسی

آموزش نمایشنامه نویسی تئاتر

2,500,000 تومان
آموزش کارگردانی تئاتر

آموزش کارگردانی تئاتر و نمایش

5,500,000 تومان
آموزش طراحی صحنه تئاتر و سینما

آموزش طراحی صحنه

10,000,000 تومان
آموزش بازیگری

آموزش بازیگری تئاتر و سینما

6,000,000 تومان
آموزش نورپردازی

آموزش نورپردازی در عکاسی و فیلمبرداری

2,800,000 تومان
آموزش نقاشی مینیاتور

آموزش مینیاتور و نگارگری

4,500,000 تومان
آموزش فیلمنامه نویسی

آموزش فیلمنامه نویسی کوتاه و بلند

2,500,002 تومان
آموزش سیاه قلم چهره و اشیاء

آموزش سیاه قلم

3,200,000 تومان
آموزش گریم سینمایی

آموزش گریم سینمایی و چهره پردازی

2,900,000 تومان
آموزش تدوین

آموزش تدوین و تدوینگری

3,500,000 تومان
آموزش فیلمبرداری

آموزش فیلمبرداری و تصویر برداری

3,500,000 تومان
آموزش عکاسی حرفه ای

آموزش عکاسی

7,700,000 تومان
نمایش بیشتر