الکترونیک و برد

آموزش طراحی و ساخت برد الکترونیکی

آموزش طراحی برد الکترونیکی

5,500,000 تومان
آموزش تعمیرات برد الکترونیکی

آموزش تعمیرات برد الکترونیکی

5,000,000 تومان
آموزش رباتیک

آموزش رباتیک

2,700,000 تومان
آموزش آردوینو (Arduino)

آموزش آردوینو

1,200,000 تومان
آموزش آلتیوم دیزاینر

آموزش آلتیوم دیزاینر

2,200,000 تومان
نمایش بیشتر