اتوماسیون و کنترل ابزار دقیق

آموزش برق صنعتی

آموزش برق صنعتی

10,000,000 تومان
آموزش plc

آموزش plc (پی ال سی)

6,100,000 تومان
آموزش تابلو برق صنعتی

آموزش تابلو برق صنعتی

3,900,000 تومان
آموزش نرم افزار eplan

آموزش eplan (ایپلن)

2,200,000 تومان
آموزش ساخت تابلو روان

آموزش ساخت تابلو روان

1,100,000 تومان
آموزش آسانسور

آموزش آسانسور

4,800,000 تومان
آموزش سیم پیچی موتور الکتریکی

آموزش سیم پیچی موتور

5,000,000 تومان
نمایش بیشتر