برق صنعتی و ساختمان

به صورت کاملا عملی در کارگاه های مجهز برگزار میشود. در این دوره نحوه بستن کلید تک پل و دو پل، نحوه سیم کشی ساختمان و همچنین تجهیزات روشنایی، آیفون صوتی و تصویری به صورت عملی انجام داده و نصب کنند.

سرفصل های برق ساختمان درجه ۲
• آموزش مقدمات برق ساختمان
• آموزش سیم کشی ساختمان
• آموزش نصب کلید تک پل و دو پل
• آموزش برق AC و DC
• آموزش نحوه نقشه خوانی ، نقشه کشی، سیم کشی و نصب تجهیزات مدارات الکتریکی ساختمان
• آموزش نصب آیفون صوتی و آیفون تصویری
• آموزش نصب اعلام حریق
• آموزش برق تکفاز و سه فاز
• آموزش نحوه اتصال کلید تبدیل
• آموزش نحوه اتصال کلید صلیبی
• آموزش نحوه اتصال مدار کولر
• آموزش نحوه اتصال پریز ارت دار برق
• آموزش نحوه نصب لامپ فلورسنت
• شناسایی اصول نصب انواع لوله
• نصب و لوله کشی ساختمان
• آموزش اصول نصب و سیم کشی وسایل حفاظتی در مقابل خطاهای الکتریکی
• آموزش رله راه پله
• آموزش نصب و سیم کشی کنتورهای تک فاز و سه فاز (آنالوگ و دیجیتال)
• آموزش نصب سوکت کنتور سه فاز و تک فاز
• آموزش شناخت، نصب و کار با لوله ها و داکت های مورد مصرف در صنعت برق

• آموزش اصول قلاویز کاری
• آشنایی با لخت کردن سیم و انجام انواع اتصال و عایق کاری و فرم کاری سیم و موارد کاربرد ان
• توانایی ایجاد اتصال زمین حفاظتی
• آموزش نصب و سیم کشی کنتورهای تک فاز و سه فاز
• آموزش سیم کشی اعلام حریق
• آموزش نصب انواع سرپیچ و لامپ ها
• آموزش کار با انواع ترمینال و سر سیم

آموزش برق ساختمان درجه ۲

آموزش برق ساختمان درجه ۲ به صورت کاملا عملی در کارگاه های مجهز برگزار میشود. در این دوره نحوه بستن کلید تک پل و دو پل، نحوه سیم کشی ساختمان و همچنین تجهیزات روشنایی، آیفون صوتی و تصویری به صورت عملی انجام داده و نصب کنند.

سرفصل های برق ساختمان درجه ۲

 • آموزش مقدمات برق ساختمان
 • آموزش سیم کشی ساختمان
 • آموزش نصب کلید تک پل و دو پل
 • آموزش برق AC و DC
 • آموزش نحوه نقشه خوانی ، نقشه کشی، سیم کشی و نصب تجهیزات مدارات الکتریکی ساختمان
 • آموزش نصب آیفون صوتی و آیفون تصویری
 • آموزش نصب اعلام حریق
 • آموزش برق تکفاز و سه فاز
 • آموزش نحوه اتصال کلید تبدیل
 • آموزش نحوه اتصال کلید صلیبی
 • آموزش نحوه اتصال مدار کولر
 • آموزش نحوه اتصال پریز ارت دار برق
 • آموزش نحوه نصب لامپ فلورسنت
 • شناسایی اصول نصب انواع لوله
 • نصب و لوله کشی ساختمان
 • آموزش اصول نصب و سیم کشی وسایل حفاظتی در مقابل خطاهای الکتریکی
 • آموزش رله راه پله
 • آموزش نصب و سیم کشی کنتورهای تک فاز و سه فاز (آنالوگ و دیجیتال)
 • آموزش نصب سوکت کنتور سه فاز و تک فاز
 • آموزش شناخت، نصب و کار با لوله ها و داکت های مورد مصرف در صنعت برق
 • آموزش اصول قلاویز کاری
 • آشنایی با لخت کردن سیم و انجام انواع اتصال و عایق کاری و فرم کاری سیم و موارد کاربرد ان
 • توانایی ایجاد اتصال زمین حفاظتی
 • آموزش نصب و سیم کشی کنتورهای تک فاز و سه فاز
 • آموزش سیم کشی اعلام حریق
 • آموزش نصب انواع سرپیچ و لامپ ها
 • آموزش کار با انواع ترمینال و سر سیم

 

 

Call Now Button