آموزش برق ساختمان درجه ۲

  به صورت کاملا عملی در کارگاه های مجهز برگزار میشود. در این دوره نحوه بستن کلید تک پل و دو پل، نحوه سیم کشی ساختمان و همچنین تجهیزات روشنایی، آیفون صوتی و تصویری به صورت عملی انجام داده و نصب کنند.

  سرفصل های برق ساختمان درجه ۲
  • آموزش مقدمات برق ساختمان
  • آموزش سیم کشی ساختمان
  • آموزش نصب کلید تک پل و دو پل
  • آموزش برق AC و DC
  • آموزش نحوه نقشه خوانی ، نقشه کشی، سیم کشی و نصب تجهیزات مدارات الکتریکی ساختمان
  • آموزش نصب آیفون صوتی و آیفون تصویری
  • آموزش نصب اعلام حریق
  • آموزش برق تکفاز و سه فاز
  • آموزش نحوه اتصال کلید تبدیل
  • آموزش نحوه اتصال کلید صلیبی
  • آموزش نحوه اتصال مدار کولر
  • آموزش نحوه اتصال پریز ارت دار برق
  • آموزش نحوه نصب لامپ فلورسنت
  • شناسایی اصول نصب انواع لوله
  • نصب و لوله کشی ساختمان
  • آموزش اصول نصب و سیم کشی وسایل حفاظتی در مقابل خطاهای الکتریکی
  • آموزش رله راه پله
  • آموزش نصب و سیم کشی کنتورهای تک فاز و سه فاز (آنالوگ و دیجیتال)
  • آموزش نصب سوکت کنتور سه فاز و تک فاز
  • آموزش شناخت، نصب و کار با لوله ها و داکت های مورد مصرف در صنعت برق

  • آموزش اصول قلاویز کاری
  • آشنایی با لخت کردن سیم و انجام انواع اتصال و عایق کاری و فرم کاری سیم و موارد کاربرد ان
  • توانایی ایجاد اتصال زمین حفاظتی
  • آموزش نصب و سیم کشی کنتورهای تک فاز و سه فاز
  • آموزش سیم کشی اعلام حریق
  • آموزش نصب انواع سرپیچ و لامپ ها
  • آموزش کار با انواع ترمینال و سر سیم

  آموزش برق ساختمان درجه ۲

  آموزش برق ساختمان درجه ۲ به صورت کاملا عملی در کارگاه های مجهز برگزار میشود. در این دوره نحوه بستن کلید تک پل و دو پل، نحوه سیم کشی ساختمان و همچنین تجهیزات روشنایی، آیفون صوتی و تصویری به صورت عملی انجام داده و نصب کنند.

  سرفصل های برق ساختمان درجه ۲

  • آموزش مقدمات برق ساختمان
  • آموزش سیم کشی ساختمان
  • آموزش نصب کلید تک پل و دو پل
  • آموزش برق AC و DC
  • آموزش نحوه نقشه خوانی ، نقشه کشی، سیم کشی و نصب تجهیزات مدارات الکتریکی ساختمان
  • آموزش نصب آیفون صوتی و آیفون تصویری
  • آموزش نصب اعلام حریق
  • آموزش برق تکفاز و سه فاز
  • آموزش نحوه اتصال کلید تبدیل
  • آموزش نحوه اتصال کلید صلیبی
  • آموزش نحوه اتصال مدار کولر
  • آموزش نحوه اتصال پریز ارت دار برق
  • آموزش نحوه نصب لامپ فلورسنت
  • شناسایی اصول نصب انواع لوله
  • نصب و لوله کشی ساختمان
  • آموزش اصول نصب و سیم کشی وسایل حفاظتی در مقابل خطاهای الکتریکی
  • آموزش رله راه پله
  • آموزش نصب و سیم کشی کنتورهای تک فاز و سه فاز (آنالوگ و دیجیتال)
  • آموزش نصب سوکت کنتور سه فاز و تک فاز
  • آموزش شناخت، نصب و کار با لوله ها و داکت های مورد مصرف در صنعت برق
  • آموزش اصول قلاویز کاری
  • آشنایی با لخت کردن سیم و انجام انواع اتصال و عایق کاری و فرم کاری سیم و موارد کاربرد ان
  • توانایی ایجاد اتصال زمین حفاظتی
  • آموزش نصب و سیم کشی کنتورهای تک فاز و سه فاز
  • آموزش سیم کشی اعلام حریق
  • آموزش نصب انواع سرپیچ و لامپ ها
  • آموزش کار با انواع ترمینال و سر سیم

   

   

  Call Now Button