انواع مقاومت

۱۳۹۷-۱۱-۰۲
مقاومت چیست انواع مقاومت

مقاومت چیست؟ معرفی انواع مقاومت

مقاومت چیست؟ تقریبا در طراحی هر مدار الکتریکی از انواع مقاومت استفاده شده است. مقاومت معمولا برای اهدافی مانند محدود کردن جریان، ارائه ولتاژ کنترل مناسب […]
Call Now Button