مقالات بردهای الکترونیکی

آبان ۲, ۱۳۹۷
تغریف سلف

سلف چیست؟ انواع سلف الکتریکی

تعریف سلف و انواع سلف الکتریکی سلف یا القاگر، یک قطعه منفعل است که انرژی الکتریکی در میدان مغناطیسی را در هنگام عبور جریان الکتریکی از […]