درخواست کارآموزی
مقالات بردهای الکترونیکی
2019-01-22
مقاومت چیست انواع مقاومت

مقاومت چیست؟ معرفی انواع مقاومت

مقاومت چیست؟ تقریبا در طراحی هر مدار الکتریکی از انواع مقاومت استفاده شده است. مقاومت معمولا برای اهدافی مانند محدود کردن جریان، ارائه ولتاژ کنترل مناسب […]
2018-10-24
تغریف سلف

سلف چیست؟ انواع سلف الکتریکی

تعریف سلف و انواع سلف الکتریکی سلف یا القاگر، یک قطعه منفعل است که انرژی الکتریکی در میدان مغناطیسی را در هنگام عبور جریان الکتریکی از […]
Call Now Button